CSQEP vota favorablement a la nova Llei de l’Habitatge

Els vots de PDCAt, ERC i PSC tomben les mesures del grup de la confluència per limitar els lloguers abusius i per aprovar per llei partides obertes en les ajudes a la pobresa energètica

El grup de CSQEP ha votat avui favorablement a la nova Llei de l’Habitatge que el Parlament ha discutit i aprovat avui amb motiu de la sentència del TC que va anul·lar alguns dels articles de la Llei 24/2015 sorgida d’una ILP impulsada per la PAH. El president del grup de CSQEP, Lluís Rabell, ha explicat que els estralls socials “causats pels anys de crisi i les polítiques d’austeritat han trobat en el desnonaments i els talls de subministrament les seves expressions més sagnants”. Així ho ha manifestat en el seu torn d’intervenció en el debat d’aprovació de la llei, al mateix temps que ha posat de relleu que Generalitat, ajuntaments, partits, sindicats i moviments socials “han reaccionat davant la impugnació de tot un seguit d’articles d’aquesta llei – en referència a la Llei 24/2015 – per part del Tribunal Constitucional”.

Rabell ha destacat que el projecte de llei que va arribar al Parlament per part del Govern de la Generalitat “constituïa d’entrada una bona base de treball”, i en aquest sentit ha indicat que el redactat final “en surt notablement enfortit i millorat”. “I ho seria més encara si la llei incorporés finalment les esmenes de CSQEP que la ponència ha rebutjat”, ha afegit.

En aquest sentit, Rabell s’ha centrat primer en alguna de les millores que aporta el redactat final del text legislatiu: les ocupacions d’habitatges sense títol habilitant. Per això, el diputat de CSQEP ha qualificat de “rellevant” la disposició addicional que assenyala que “les resolucions d’adjudicació d’habitatges, propietat o gestionats per administracions públiques, es faran atenent els criteris de les meses de valoració de situacions d’emergències socials i econòmiques”.

Un cop fet aquest esment, Rabell s’ha centrat en destacar les mesures que els vots de JxS i PSC han tombat. En primer lloc, l’aprovació d’una partida oberta en els pressupostos de la Generalitat per llei per abordar les ajudes en pobresa energètica. I en segon lloc, mesures per limitar els lloguers abusius.

El grup que presideix Rabell volia que la llei d’emergència habitacional que s’ha aprovat avui en seu parlamentària declarés les actuacions del Govern en matèria de pobresa energètica com “un servei d’interès públic”. “No seria la primera vegada que l’exhauriment del pressupost assignat ha privat d’accedir a determinats ajuts persones que hi tenien dret”, ha reblat Rabell.

El grup de CSQEP també volia legislar per evitar els lloguers abusius. Per això, Rabell ha carregat amb duresa davant del pacte entre JxS i el PSC per posposar aquestes mesures a un altre projecte de llei que s’haurà de redactar i discutir en seu parlamentària. “Remetre’ns a un futur canvi del marc legislatiu global sobre arrendaments ens sembla insuficient en el marc d’una llei de mesures urgents com la que avui debatem”, ha dit Rabell, que ha verbalitzat que la “xacra dels lloguers abusius ha esdevingut un problema d’una gravetat excepcional”. “Avui la immensa majoria dels desnonaments es produeixen per impagament de lloguers. Estem davant d’una nova bombolla en el mercat immobiliari”, ha etzibat Rabell.

El president del grup de la confluència ha explicat que mentre els barris més rics dediquen entre un 5 i un 10% dels seus ingressos a fer front a les despeses del seu habitatge, a Nou Barris, amb uns preus molt més baixos que a Sarrià-Sant Gervasi, la proporció depassa el 35% dels recursos de les unitats familiars que hi viuen. “És per tant urgent incidir en els lloguers abusius”, ha dit Rabell, que ha explicat que la proposta del seu grup pretenia “elaborar uns indicadors, per localitats i districtes, amb una relació entre preus i rendes mitjanes de tal manera que quedin dins de la consideració d’abusius aquells arrendaments que se situïn per sobre del 30% de la mitjana dels ingressos familiars”. A la mesura dels lloguers abusius el PP també ha votat en contra.

El grup de CSQEP també ha volgut recuperar “elements cabdals” que apareixien en la Llei de l’Habitatge del 2007 impulsada pel Govern d’Entesa i pel conseller Salvador Milà, que CDC va derogar amb l’aprovació de les lleis Òmnibus a la seva arribada al Govern de la Generalitat. “Creiem que aquest projecte ens brinda la possibilitat de recuperar-los sense tardança en tractar-se d’articles que no han estat mai contestats pel que fa a la seva constitucionalitat”, ha dit Rabell.

Recommended Posts