CSQEP i la CUP reclamen “partides obertes” als pressupostos per fer front a l’emergència habitacional i que la llei reculli la definició de lloguer abusiu

Lluís Rabell: “Mai hem contestat la vàlua del projecte inicial, però pensem que calia ser enfortit i que abordés més coses”

El President de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell, ha presentat avui en roda de premsa les esmenes que el seu grup ha registrat conjuntament amb la CUP a la ponència parlamentària que està preparant el projecte de llei de mesures per fer front a les situacions d’emergència habitacional. Unes esmenes que se centren en tres elements: “partides obertes” als pressupostos per l’emergència habitacional, la definició de “lloguer abusiu” en la pròpia llei, i que les administracions puguin acreditar el risc de vulnerabilitat social de les famílies que pateixin un desnonament per així poder ajornar o suspendre l’execució.

Les esmenes presentades se centren en tres elements, assenyalats com a urgents pels ajuntaments i les entitats socials que treballen a diari amb la problemàtica de l’emergència habitacional. El primer eix aborda la necessitat de “definir les polítiques destinades a fer front a l’emergència habitacional com a interès general”, fet que suposaria habilitar “partides obertes” al projecte de pressupostos.

El segon element principal es refereix al lloguer abusiu, “un problema greu i complex”, tal i com ha assenyalat Rabell, “però que en aquesta llei creiem que s’ha d’introduir”, ja que segons Rabell “les coses que no s’anomenen no existeixen”. El diputat ha recordat que actualment “la majoria dels desnonaments que es produeixen són per impagaments de lloguer”, i que en el cas de la ciutat de Barcelona “tres de cada quatre pisos oferts en lloguer depassen els 1.000 euros al mes”. Les esmenes presentades defineixen el lloguer abusiu com aquell lloguer d’una finca urbana destinada a habitatge habitual “que suposi per a l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos de les llars del municipi on s’ubica”, sempre que l’habitatge estigui inscrit o pugui inscriure’s en el registre d’habitatges buits. Així mateix, assenyalen que la concertació de lloguers abusius “es considerarà una infracció greu i serà susceptible, per tant, de denúncia i sanció administrativa”.

El tercer element principal de les esmenes presentades afronta la necessitat de crear “documents públics realitzats per l’Administració que poguessin incidir en els processos de desnonament”, i que acreditessin el risc de vulnerabilitat social al qual podrien situar-se persones o famílies en cas de desnonament. En el cas dels procediments judicials d’execució hipotecària o de desnonament en què els afectats “es trobin en risc de no disposar d’un habitatge de reallotjament”, detalla l’esmena 11, les administracions públiques competents hauran de facilitar-los els informes socials de vulnerabilitat que acreditin aquesta situació, amb l’objectiu de poder sol·licitar la suspensió o l’ajornament temporal del procediment.

L’ampliació del parc de lloguer i la recuperació d’alguns elements de la llei de l’habitatge del 2007 escapçats per les lleis Òmnibus del primer Govern Mas, que podrien mobilitzar habitatges per respondre a l’emergència habitacional, són altres qüestions que les esmenes avui presentades pretenen incloure al projecte de llei.

Recommended Posts