El codi d’ètica política de Catalunya Sí que es Pot recull un codi de pràctiques i accions concretes d’obligat compliment per part de les persones que ocupin càrrecs electes. L’objectiu d’aquest codi és assegurar una pràctica política basada en el compromís amb la ciutadania. Per a fer-ho possible, s’articularan mecanismes que garanteixin la rendició de comptes i la transparència així com s’organitzaran plataformes i espais reals de participació i decisió ciutadana.

Des de “Catalunya Sí Que Es Pot” creiem que en la persecució dels nostres objectius polítics són tan importants les fites com el camí que recorrem per a arribar-hi. Per aquest motiu, considerem que aquelles persones que exerceixen un càrrec públic han d’actuar seguint uns principis i uns compromisos ètics que inspirin i condicionin les formes de fer política.

Aquests compromisos i mesures han de garantir que tothom pugui dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques. Alhora garantint que l’activitat política es realitza amb honestedat i sense privilegis per superar l’allunyament de la ciutadania de la política.

Entenem que aquest compromís d’ètica política ha de ser un instrument de la ciutadania per a apropar la pràctica política i, per tant, representa un mecanisme de suport i alhora de supervisió de la tasca que desenvolupen els càrrecs electes. Per a que sigui un instrument útil cal que sigui flexible i dinàmic, preparat per adaptar-se a les necessitats del moment, per aquest motiu, la candidatura treballarà per a establir un reglament que especifiqui i faci operatius els principis del codi ètic.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per tothom a l’administració pública.

Llegeix el text sencer:

Codi Etic CSQP_CATALA

Codi Etic CSQP_CASTELLA